Det sägs att alla gör det. En del flera gånger om dagen, en del någon gång ibland och en del kanske bara någon enstaka gång i livet. Oavsett om man är troende eller inte så sägs det att det finns tillfällen då alla ber.

På söndag (25/8) inleder vi en hel vecka avskild för bön.

Vi har brukat ha en bönevecka i början av året. Det tycker vi har varit så bra och så välprioriterad tid att vi bestämt oss för att prova att avsätta en vecka av bön även inför höstterminen.

Vi är många som kan intyga att bönen gör väldigt stor skillnad. Stora kristna ledare såsom Martin Luther formulerade sig ofta ungefär: Idag harjag så bråttom och så mycket att göra att jag måste be riktigt länge… Det upplevs spontant som en motsägelse idag.

Men vi tror att bönen kan öppna dörrar som vi inte kan i egen kraft. Vi tror att bönen kan förändra och förvandla det vi är maktlösa inför. Och ofta glömmer vi bort att bönen har en tendens att förändrar bedjaren själv.

Hösten är helt enkelt för viktig för att inte starta upp i bön.
Väl mött till höstens kanske viktigaste vecka!