Vecka 13: Internationell spaning

I ett område i världen där kristna förföljs för sin tro och där den kristna närvaron är svag, har några vänner till vår församling varit i flera år.

I lördags och söndags berättade våra vänner om vad de hade varit med om:

  • Vi fick höra om samarbete mellan kristna från olika länder.
  • Översättningen av Nya Testamentet är klar och snart finns även Gamla Testamentet översatt. Biblarna sprids  till de kristna i området.
  • Kristna ledare får utbildning.

Hälsningen till Örtagårdskyrkan: Vi här hemma är den del av den världsvida kyrkan, och vårt bidrag, både ekonomiskt och med förbön, är oerhört viktigt. Vi utmanades också, och särskilt våra yngre, att lyssna efter och svara på kallelsen att verka för Guds rike på olika platser på jorden.

I avslutningen av söndagens gudstjänst var det som vanligt tillfälle till personlig förbön. Många sökte sig till förbönsplatsen. Vi kommer att se ” fortsättning följer” på Örtagårskyrkans internationella arbete!

Ibland har vi gästskribenter på vår pastorsblogg, som denna veckan när vi ger ordet till församlingens ordförande, Britt Lundberg.

bild (4)

Alla predikningar verkar handla om Guds rike nuförtiden! I söndags predikade pastor Pelle utifrån texten om Jesus och Nikodemus och om att bli född på nytt av vatten och ande för att se Guds rike.

 

Veckans spaning blir en tisdagsspaning. Vad händer i Örtagårdskyrkan, i den Gudsrikes filial som vi vill vara, en vanlig tisdag i mars?

 

  • 0730 – 0800 Morgonbön
  • 0800- 0900 Pastorernas veckoträff
  • 0930 – 1200 Öppen kyrka. Fika och gemenskap.
  • 1200 – 1230 Lunchbön
  • 1200 – 1400 DagAlpha. Gäster och medarbetare i Öppen kyrka samlas till sopplunch, föredrag, samtal och funderingar.
  • 1900 – 2000 Tisdagsbön. Varje tisdagskväll, året om, samlas vi till en öppen bönesamling. I går var det Gun som var inledare och höll ihop samlingen, som formas av oss deltagare med förbönsämnen, tacksägelseämnen och berättelser om vad som Gud gör. Som vanligt bad vi denna tisdag för alla församlingens mötesplatser, deltagare och ledare, och för kommande söndags gudstjänst och tackade för bönesvar. Från söndagens församlingsmöte hade vi med oss böneämnet om en god gemenskap mellan nya och gamla deltagare i ”Sjungis”.

 

Vi fick också lyssna till den spännande och utmanande berättelsen om vad som händer i Guds rike i Bangladesh, ett land med svag kristen närvaro. Vi hörde om gott samarbete mellan kristna, hinduer och muslimer i arbete med förändra tillvaron för de mest utsatta genom mikro-krediter. En kvinna, det var mest kvinnor som fick mikro-krediterna, hade fått låna motsvarande 50 kr. För de pengarna hade hon köpt en symaskin och kunde nu försörja sig och sin familj.

 

  • 1900 – …   Cellgrupp för familjer. Samtidigt med tisdagsbönen samlas unga föräldrar en trappa upp. Vi hör det ena glada skrattet efter det andra där uppifrån. En sak vet jag säkert om Guds rike – där är det god atmosfär och gott att vara. Alldeles tydligt är Örtagårdskyrkan en filial till Guds rike, denna alldeles vanliga tisdagskväll.

 

Britt Lundberg, ordförande Örtagårdskyrkans församling

Ibland har vi gästskribenter på vår pastorsblogg, som denna veckan när vi ger ordet till församlingens ordförande, Britt Lundberg.

bild (4)

Jag har börjat fundera – vad är det egentligen som jag spanar efter? Vad är det jag ska leta efter?
Pastor Andreas predikan i söndags hjälpte mig att reda ut begreppet Guds rike. Andreas pekade på tre dimensioner av Guds rike här och nu (jag har förstås fortsatt att fylla på med de tankar som kom till mig när jag lyssnade):
• Guds kraft – liv som förvandlas, Andens gåvor, bönesvar
• Guds skapade och vårt medskapande – gott förvaltarskap, goda mötesplatser, goda gärningar
• Guds karaktär – Andens frukter, goda människor

Veckans spaning blir en berättelse om ett bönesvar till oss alla i Örtagårdskyrkan. Förra veckan i torsdags när vi träffades till samtal om våra lokaler, bad vi också för en av våra internationella medarbetare. Han skulle ha ett viktigt möte på fredagen. Mötet skulle handla om relationer som var ansträngda, kulturkrock och annat.
Det gick bra! Vår medarbetare berättar i ett mejl att de med hjälp av tolk hade haft ett gott samtal och han nu kan gå vidare i sitt uppdrag att hjälpa sina elever att bli goda kristna ledare i sitt land.

Britt Lundberg, ordförande Örtagårdskyrkans församling

Ibland har vi gästskribenter på vår pastorsblogg, som denna veckan när vi ger ordet till församlingens ordförande, Britt Lundberg.

bild (4)

På Equmeniakyrkans hemsida  skriver  vår regionala kyrkoledare Helen Friberg  varje vecka under rubriken ”På spaning efter Guds rike”.  När jag läste hennes blogg kände jag att jag ville spana i vår församling. Så här kommer första spaningen …

Guds rike finns i våra gudstjänster.  I söndags fick vi lyssna till alla våra pastorer, Marcus ledde gudstjänsten, Andreas ledde lovsången och Pelle predikade och höll i vårt nattvardsfirade.

Pelle berättade om sin gåva att ha andliga samtal med människor och att föra dem till tro. Lite avundsjuk blev jag allt! Fast själva poängen med det Pelle sa var ju att vi har olika gåvor. Det är en utmaning att inte bara se de gåvor jag inte har (listan kan göras lång – inte kan jag spela, inte kan jag sjunga, inte kan jag sköta ljudet,  inte kan jag reparera fastigheten  …) och i stället se de gåvor som jag faktiskt har och fullfölja de uppdrag som jag har efter bästa förmåga och förstånd och också kunna leva med min ofullkomlighet när det inte blir så bra som jag skulle vilja att det blev.

Om våra gudstjänster står det så bland annat så här i vår församlingsordning: Gudstjänstens syfte är att vara en miljö där människor möter Gud genom Ordet och Anden och att främja gemenskapen mellan de troende. Församlingen bör beakta att de troendes gåvor, såväl anställdas som lekmäns, ska bidra till gudstjänstlivet.

Vår husmor Lotta berättade i söndags om sin läsning ur ”Hundra dagar med Jesus” , som är vårens tema i gudstjänster och i personlig andakt. Hon berättade om hur hon särskilt hade fastnat för den andliga övning som handlar att låta varje andetag bli en bön – andas in Jesusandas ut mitt liv i hans händer. Tänk, det var precis den andliga övningen som jag också hade fastnat för under veckans läsning. Men Lotta fördjupade gudsmötet genom att lägga till rörelser. Hela jag, ande, själ och kropp möter Gud!

Britt Lundberg, ordförande Örtagårdskyrkans församling