Tillsammans med Svenska kyrkan och IOGT/NTO kommer Örtagårdskyrkan erbjuda språkcafe, för dig som vill prata svenska.
Onsdagar mellan kl 15.00 och 17.00 är Öppen kyrka tillgänglig för alla!

Årsmöte2.001

Referat från församlingens årsmöte

Örtagårdskyrkan hade årsmöte söndagen 15 februari. Årsberättelser lades sedvanligt till handlingarna. Mycket hände vid Örtagårdskyrkans olika mötesplatser under förra året. Glädje och sorg, avtackningar och välkomnanden gick hand i hand som det gör i livet. ”Allt har sin tid”. Så även församlingens syförening som nu lades ned efter hela 150 år. Den startades 1868 och var en bidragande orsak till att kyrkan senare bildades. Den ‘nyfödda’ mötesplatsen Öppen kyrka (socialt café på kristen grund) fortsätter å andra sidan att utvecklas. Årsmötet beslutade att fortsätta satsningen och förlänga anställningen av caféets platsansvarige. Caféet planerar även att växa med en inriktning på nyanlända. På försök kommer församlingen tillsammans med Svenska Kyrkan att öppna ett språkcafé. Det kommer tillsvidare att vara öppet onsdagar 15-17.

Det beslutades även att ’20-åringen’ Sommarkollo i år skall gå av stapeln vid Högsjön veckorna 25,26, 29 och 30. Även i år blir det en särskild inriktning på de mest behövande barnen. Vi tackar alla företag och organisationer som genom sin sponsring gör sommarkollot möjligt.
Årsmötet blickade även framåt och beslöt att Örtagårdskyrkan det här året skulle avsätta mycket tid för att fokusera på framtiden. Hur kan kyrkan framöver bidra till ett mänskligare och hoppfullare Arboga?

Sammanfattat av Pelle Rosdahl, pastor