En församling för alla

Ett aktivt liv efter pensioneringen – är det inte vad vi alla vill uppleva? Oavsett hur de sista ljuva åren av ditt liv ser ut så finns det både uppdrag och gemenskap i vår församling för dig.

Värdefullt bidrag

Med din rika livserfarenhet är ditt bidrag i vår församling värdefull. I allt vårt arbete behövs alla generationer. Men även när krafterna sviker så vill vi vara din gemenskap.