Barn och ungdom

Att få höra de goda nyheterna om Jesus Kristus är en mänsklig rättighet. Vi vill att alla barn och ungdomar ska få höra om Jesus och vad han betyder för vår värld. 

Barn och ungdomar

är det viktigaste vi har, de är vår framtid!  Vi vill skapa värdefulla, livsförvandlande och stöttande mötesplatser, därför är alla barn och unga är välkomna till Örtagårdskyrkan. Vi har olika aktiviteter för olika åldrar som spänner över åldersintervallet 0-20 år. Under den här rubriken vill vi berätta något om det som finns att välja på för dig som är ung.