Bön

Bön är en central del i varje kristens liv. Det är en livlina i både med- och motgång.

Vi tror på bönens kraft – Gud hör bön! Han vill möta oss i bönen och höra både vår tacksamhet och våra behov. Vi uppmanar dig att komma med i våra gudstjänster och uppleva bönen. Du är också välkommen med i våra mindre grupper där bönen för de vardagsnära behoven är en central del. Ta kontakt med våra pastorer om du är intresserad av att delta i ett rikt böneliv!