Örtagårdskyrkan

Vi är en ny församling på gammal grund. Församlingen bildades första advent 2005 genom att Arboga Baptistförsamling och Arboga Missionsförsamling gick samman i en ny församling och bildade Arboga frikyrkoförsamling. Båda församlingarna bildades på 1800-talet och har sedan dess funnits i Arboga. Efter många år av samarbete bestämde sig medlemmarna i de två församlingarna att det var dags att gå samman. Så bildades Arboga Frikyrkoförsamling.

Men rötterna går ännu längre tillbaka i tiden, ett par tusen år bakåt. Församlingarna bygger på det som Bibeln beskriver som Guds handlande i vår värld. Centrum i den beskrivningen finns i Nya Testamentet och Guds handlande i och genom Jesus. Församlingen är ansluten till Evangeliska Frikyrkan och Equmeniakyrkan. Vid årsmötet den 13 februari 2011 beslutades att församlingen i fortsättningen ska heta Örtagårdskyrkan.

I Arboga är Örtagårdskyrkan en av ortens kyrkor.  Det är en församling dit du som söker en tro är välkommen. Även du som är nyfiken på vad som händer i kyrkan eller bara vill sitta ner en stund i stillhet är välkommen med. Vi vill dela med oss av en tro som hjälper människor att leva i vår värld och ger tröst och hjälp i svåra situationer i livet

Gudstjänsten är församlingens mittpunkt. Här hämtar du ny kraft inför den nya veckan. Det är en paus i vardagen som ger vila till både kropp och själ. Gudstjänsten är en möjlighet för dig att möta vår Gud, i Jesus Kristus, för ett förnyat inre.