dok_header

Dokument 2017

 

 

Församlingsmöten

2017-11-19 Församlingsmöte protokoll

2017-09-17 Församlingsmöte Protokoll

2017-05-14 Församlingsmöte Protokoll

2017-05-07 Församlingsmöte Protokoll

2017-04-02 Församlingsmöte Protokoll

2017-02-19 Årsmötesprotokoll

2017-02-19 Årsmöte Handlingar

 

 

Styrelsemöten

2017-12-07 Styrelsemöte Agenda

2017-12-07 Styrelsemöte Protokoll

2017-10-25 Styrelsemöte Agenda

2017-10-25 Styrelsemöte Protokoll

2017-10-04 Styrelsemöte Agenda

2017-10-04 Styrelsemöte Protokoll

2017-09-06 Styrelsemöte Agenda

2017-09-06 Styrelsemöte Protokoll

2017-08-09 Styrelsemöte Agenda

2017-08-09 Styrelsemöte Protokoll

2017-06-14 Styrelsemöte Protokoll

2017-05-17 Styrelsemöte Agenda

2017-05-17 Styrelsemöte Protokoll

2017-04-19 Styrelsemöte Protokoll

2017-03-22 Styrelsemöte Protokoll

2017-02-22 Styrelsemöte Ärendelista

2017-02-22 Styrelsemöte Protokoll

2017-01-31 Styrelsemöte Ärendelista

2017-01-31 Styrelsemöte protokoll

2017-01-12 Styrelsemöte Ärendelista

2017-01-12 Styrelsemöte protokoll

 

Bilagor:

2017-09-17 Bilaga 1 Beslut tiabidrag

2017-09-17 Bilaga 2 Integrationsarbetet

 

Örtagårdskyrkan nyhetsbrev:

2017-11 Nyhetsbrev Örtagårdskyrkan

 

Örtagårdsbladet

Örtagårdsbladet nr 6-17

Örtagårdsbladet nr 3-17

Örtagårdsbladet nr 2 -17

Örtagårdsbladet nr 1 -17

 

Barn och Ungdom:

Anney Patras – Slutuppgift REFILL – ALT-STHLM

 

Ekonomi

2017-09-30 Kommentarer ekonomirapport

 

Fastighetsråd

 

Barn- och familjeråd

 

Mission

 

Övrigt:

Verksamhetsberättelse för Örtagårdsskyrkan 2016