Händer under 2017

Från och med januari har vi följande samlingar varje vecka:

Tisdagar
08:00 Bön
09:30 Öppen kyrka
11:30 Alpha
15:00 Språkträning
Ti 18.00  Bibelstudium (Udda vecka)
19:00 Bön (Udda vecka)
Onsdagar
10:00 Sjungis
15:00 Språkcafé
Torsdagar
09:30 Öppen kyrka
15:00 Språkträning
Fredagar
09:30 Öppen kyrka
19:00 Refill
Lördagar
10:00 Eritriansk gudstjänst
Söndagar
10:30 Gudstjänst och Skatten

 

OKTOBER

1 Sö 10.30 Gudstjänst m nattvard. Predikan: Andreas Rosdal ”Upprättad och helad,” del 3
1 Sö 15.00 Andakt på Hällbacken
3 Ti 14.00 Mitt på Da´n-träff : Rune Modin berättar om sitt arbete som sjömanspräst i San Fransisco
8 Sö 10.30 Gudstjänst. Predikan: Cilla Eriksson
10 Ti 18.00 19.00 Bibelstudium Bön
15 Sö 10.30 Gudstjänst. Predikan: Andreas Rosdal
22 Sö 10.30 Gudstjänst. Predikan: Hans Lundberg
24 Ti 18.00 19.00 Bibelstudium Bön
28 Lö 14-18 Undervisningsdag med Mikael Tellbe ”Bibeln Guds Ord? Hur ska vi läsa?” Anmälan
29 Sö 10.30 Gudstjänst. Predikan: Naveed Malik

NOVEMBER

5 Sö 10.30 Gudstjänst med ljuständning och nattvard.
Predikan: Andreas Rosdal
5 Sö 14.00 Andakt på Strandgården
7 Ti 14.00 Mitt på Da´n-träff. Med husvagn bakom järnridån – Erik o Christina Gustafsson berättar
7 Ti 18.00  Bibelstudium
7 Ti 19.00 Bön
12 Sö 10.30 Gudstjänst. Predikan: Bengt Bergenbrandt
19 Sö 10.30 Gudstjänst. Predikan: Anney Patras
21 Ti 18.00 Bibelstudium
21 Ti 19.00 Bön
25 Lö 16-20 Församlingsfest (Anmälan; info kommer)
26 Sö 10.30 Gudstjänst. Predikan Andreas Rosdal

DECEMBER

3 Sö 10.30 Adventsgudstjänst. Predikan:Andreas Rosdal
5 Ti 14.00 Mitt på da´n-träff. Julfest med musikcafé
5 Ti 19.00 Bön
10 Sö 10.30 Gudstjänst med nattvard