RIGA-resa 4 – 8 maj 2014

Församlingen stödjer arbete i andra länder genom Svenska Missionskyrkans och Evangeliska Frikyrkans arbete i andra länder. Fyra gånger per år har Vi – Anita, Gullan, Ingemo, Maj-Britt, Gun och Gunder – lämnade Arboga med buss för resa till båthamnen i Stockholm för vidare färd mot Riga.

Vårt bagage bestod av 32 st babypaket, kläder, skrivmaterial m.m. Vårt första besök blev BB där vi personligen lämnade över babypaketen till de nyblivna mammorna. De togs emot med stor tacksamhet.

Därefter besökte vi en internatskola där det bor 178 st barn och ungdomar mellan 6 – 24 år, med olika sociala- och handikappsproblem. Där lämnade vi material till skolans olika verksamheter. Vi blev guidade på olika avdelningar, bl a träslöjd, syatelje och konstgrupper. Deras arbeten var fantastiska. Vi hälsade även på en äldre sjuk dam i hennes hem. Hon fick presenter och en stor matkasse.

Till vår representant och kära vän i Riga, Jana – som talar svenska – överlämnade vi en summa pengar som skall gå till hennes tidigare barnhemsbarn. En av dem är född på järnvägsstationen i Riga. Hon tar studenten och får nu möjlighet att fira detta tillsammans med Jana och de övriga sju ungdomarna.

Vid besöket på sjukhuset och BB-avdelningen fick vi veta att det öppnats nya möjligheter att bistå med kläder, bl a arbetskläder för de anställda på lasarettet, skor och barnvagnar. Sjukhusledningen har reserverat ett rum för detta ändamål. Utdelningen skall ges både till personalen och patienterna.

Dessa resor ger nya upplevelser för livet! Att ge är något att få! Välkommen med även du på en resa till Riga i Lettland.

Gun