Välkommen till Örtagårdskyrkan!

Med vår hemsida vill vi berätta vilka vi är och vad som händer i vår kyrka.  På följande sidor vill vi berätta om vår församling, vilka vi är och lite om vår kristna tro. Från och med årsmötet 2011 heter församlingen Örtagårdskyrkan. Tidigare var namnet på församlingen Arboga Frikyrkoförsamling.

Vi är en församling där alla åldrar får plats, små barn, tonåringar, föräldrar, far- och morföräldrar till pensionärer. Vi hoppas att våra nya lokaler ska bli en mötesplats där just du ska känna dig hemma. Vår önskan är att alla ska känna sig välkomna.

Vår kyrkobyggnad har samma namn som församlingen, Örtagårdskyrkan. Här har vi gudstjänst i stort sett alla söndagar kl 10.30. Vi fortsätter att renovera de äldre delarna av Örtagårdskyrkan. Vi är också tacksamma för ekonomisk hjälp. Vill du vara med och bidra ekonomiskt så är bankgironummret 5819-6817, skriv byggfonden på talongen.

Örtagårdskyrkan ligger i centrum av Arboga på Nygatan 46 alltså Nygatan västerut.

Välkommen!