RPG

Församlingens äldrearbete sker i samarbete med RPG. RPG är en rikstäckande pensionärsorganissation på kristen grund och som samarbetar med kyrkor på olika orter i Sverige. I Arboga sker det på RPG-möten med olika program.

Verksamhet

Det finns också dagledigträffar med olika inbjudna talare och sångare. Där medverkar alltid sångkören Old Singers. Naturligtvis dricker vi kaffe tillsammans. Vi brukar ha gratislotteri med skänkta vinster. Till dagledigträffarna är alla välkomna oavsett ålder. Du som är ledig dagtid är välkommen med! Vi träffas kl 14.00 och håller på som längst till 16.00. Välkommen till trivsamma träffar.

RPG är representerat i kommunens pensionärsråd.