Sommarkollo är ett samarbetsprojekt mellan Pingstförsamlingen och Örtagårdskyrkan.

Sommarkollo

Det är snart 20 år sedan Arbogas frikyrkor startade Sommarkollo. Det är många av både barn, ungdomar och unga vuxna i Arboga som har härliga minnen från Högsjön och Sommarkollo.

Med bidrag från:

arbogavapen-rgb_small

 

Video från Sommarkollo 2016:

Sommarkollo 2016 spronsrades av:

Alla sponsorer

 

Samt följande:
Cob:s Tele & Elservice AB
Tomas Perssons Åkeri AB