Arrangorer

Vilka är vi?

Sommarkollo bedrivs gemensamt mellan Pingstförsamlingen och Örtagårdskyrkan. En stor del av planeringsarbetet inför och under kolloveckorna sker med ideella insatser från dessa organisationer.

Sommarkollo kan dock inte genomföras utan alla våra samarbetspartners som stödjer verksamheten med ekonomiska bidrag. Vi vill möjliggöra för så många barn som möjligt att delta och dessa bidrag hjälper till att subventionera deltagaravgiften rejält för varje barn.

Våra medarbetare

Alla medarbetare som arbetar på Sommarkollo har sin grund i kyrkornas verksamhet och delar den kristna tron.

Som medarbetare på Sommarkollo respekterar vi varje människas lika värde och utgår ifrån behoven hos dem vi möter oavsett personliga, moraliska, politiska eller religiösa uppfattningar.

Vi hanterar alltid uppgifter om den enskildes förhållanden med respekt.

Alla våra ledare har grundkunskaper i

  • HLR
  • Livräddning
  • Pedagogisk erfarenhet/ledarerfarenheter
  • Bemötande av barn med särskilda behov

Ansvariga för kolloverksamheten är Christoffer Magnusson och Daniel Edenholm.