Varför arrangerar vi Sommarkollo?

Vi vill ge barn från Arboga en meningsfull sommarvecka, med en särskild prioritering av de barn med störst behov (vilket definieras i samarbete med kommunens elevhälsoteam).

Varje barn som deltar på Sommarkollo ska känna sig sedd, älskad, värdefull och få med sig positiva upplevelser från veckan.

Vad är vår värdegrund?

Sommarkollo bedrivs av kristna kyrkor och verksamheten har en kristen profil. Vår grundsyn är att varje ung person, oavsett kön, funktionshinder, etnisk, religiös eller social bakgrund, är en gåva till mänskligheten, med lika rätt till kärlek och omsorg, och med lika rätt till en plats i gemenskap och samhälle. Unga har samma värde och samma rätt att bemötas med respekt som alla andra. Det bemötande de får påverkar deras självkänsla och fortsatta liv.