Information till vårdnadshavare

Sommarkollo är förlagt till Barnens dag-föreningens stuga vid Högsjön, väster om Arboga. Tillsammans med dem och många lokala företag, föreningar och fonder arbetar vi genom sponsorgåvor, för att hålla nere kostnaderna.

Platserna på Sommarkollo är begränsade och till viss del behovsgrundade. Sommarkollo vid Högsjön arrangeras dagtid måndag till fredag. Torsdag även övernattning.

Sommarkollo vänder sig till alla barn i Arboga i årskurs 2 till 5. Det är vår önskan att till viss del erbjuda Sommarkollo till de barn som är i störst behov. Motivera gärna varför ditt barn bör få en plats på Sommarkollo.

Vi har ett närmare samarbete med skolornas elevhälsoteam där du som förälder kan ge godkännande för oss att kontakta elevhälsoteamet i frågor som rör Sommarkollo. Alla uppgifter som lämnas av dig som förälder hanteras konfidentiellt av personal som lyder under tystnadsplikt.