Hej!

Hörnni! Vi är inne på vårt sista inlägg om temat identitet. Jag har verkligen haft super kul när jag har varit skribent för Örtagårdskyrkan. Jag älskar att skriva, och detta har gjort att jag ännu en gång insett det. Att skriva och med ord skapa tankar hos läsare är något fantastiskt.

Jag vill snabbt påminna er om vad vi har pratat om. Jag har skrivit om mina tankar kring identitet och att vi enligt bibeln är Gudsavbilder, vi kommer ifrån att Han andades liv i oss. Sista saken jag vill prata med er om är; ”Vad är mitt syfte på jorden?”. Jag tror att vi alla kan på ett eller annat sätt känna igen oss i frågan ”Varför finns jag till?” Jag tror att vi alla har olika syften, vi alla har olika drömmar. Men det finns ett syfte som jag tolkar ur bibelns syn, och det vill jag skriva om nu.

En vers som har fastnat för mig ganska mycket när det gäller mitt syfte lyder ”Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den.” – 1Mos 2:15. När Gud sätter människan i Edens trädgård, ger Han henne ett syfte. Människans syfte blir att vårda den trädgården. Jag tror att vi alla har vår lilla ”trädgård” där vi är placerade. Vår familj är ett ställe, sedan har vi skolan. För mig är det gymmet, skolan, jobbet och sammanhang som jag hänger i. Det är min trädgård, den vill jag vårda. Jag vill vårda den med kärlek. I frågan om vilket det största budet är Svarar Jesus; ”Du skall äls­ka Her­ren, din Gud, med he­la ditt hjärta och med he­la din själ och med he­la ditt förstånd. Det­ta är det störs­ta och förs­ta bu­det. Se­dan kom­mer ett av sam­ma slag: Du skall äls­ka din nästa som dig själv. På des­sa båda bud vi­lar he­la la­gen och pro­fe­ter­na.” - Matt 22:37-40.

Jag har valt att lita på att jag har en trädgård och den trädgården vill jag vårda, ta hand om. Jag vill och önskar att älska människor i min närhet i ord och handling. Vår trädgård är där Gud har satt oss, för att Han har ett syfte med att ha oss där. Att vi, i kärlek, ska vårda den. En trådgård består av olika blommor, i vårt fall olika människor och dessa behöver kärlek och näring för att växa. Fyll din trädgård med kärlek och rätt näring och se om det gör skillnad. Jag säger inte att det är lätt, men jag säger att det är värt. För mig är mitt syfte, enligt bibeln; att ta hand om människor runtomkring mig, att älska Gud med hela jaget, älska mig själv och älska min nästa som jag älskar mig själv. Jag kan inte älska min nästa som mig själv, om jag inte älskar mig. Det förstår jag nu.

Jag avslutar mitt sista inlägg med att säga att du enligt bibeln är; Guds avbild, Han har blåst liv i dig, dina andetag är bevis på det. Du har ett syfte och inget kall ifrån Gud är större eller mindre än något annat. Sist men inte minst står det i Jer 29:11”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp”. Han har en plan för oss, en plan som är större än vad vi förstår. Så låt dig själv få ta emot och förstå att du är Gudsavbild. Han har gett dig dina andetag som en gåva. Du har ett syfte och Han har en plan för dig och du är perfekt! För Gud gör inga misstag.

Jag vill återigen tacka för att jag har fått dela mina tankar kring identitet med er. Jag hoppas att det har varit intressant. För att kunna älska andra, måste vi veta vilka vi är. När jag på riktigt har lärt känna mig, har det varit lättare att kunna ge kärleken som jag upplever ifrån Gud vidare. Jag drömmer om en värld där människors ord och handlingar är doppade i kärlek. Att vi trots våra olikheter kan acceptera varandra, för att vi är fantastiska. Jag drömmer om en värld där människor ser sig själva som värdefulla, och inte någon som de ständigt behöver förändra för att andra ska tycka om de. Jag drömmer om en värld där depression, ångest, självmordsbelägenhet och ätstörningar minskar. Jag tror att det kan minskas när vi börjar förstå vilka vi är, vart vi kommer ifrån och vad vårt syfte är. Jag är öppen för att diskutera detta vidare med dig. Skriv en kommentar, skicka ett meddelande, jag vill inte att du bara ska ta detta och svälja det, utan jag önskar att du prövar detta. Testar om det jag har skrivit de senaste 4 veckor kan ha någon sanning i sig. Vi hörs!

Jag avslutar med lite frågor: Om detta inte är grunden till människans identitet, ”Vilka är vi då?”,  ”Vart kommer vi ifrån?”, ” Vad tror du att vi har för syfte? ”

Tack för dessa veckor! Du är fantastiskt!

Anney <3

15139639_10210606140971619_1241061130_n

Share →