Tillsammans

Vi vill något – det har du nog redan förstått – men vi vill detta tillsammans med dig. Du är viktig för oss. Du spelar roll. På vår brygga finns det plats för en till.

Välkommen med!

Vi vill vara en församling dit du som söker en tro känner dig välkommen. Vi vill säga: ”-Kom som du är, men stanna inte där!” Med det menar vi att du är välkommen precis så som du är just nu. Samtidigt vill vi vara öppna med att det är vårt hopp att du också skall börja följa Jesus när du upptäcker vem han är och vad han står för. Vi tror att det är en tidlösa kallelsen till var och en från kyrkans grundare, ”Kom och följ mig!” Det är det vi i Örtagårdskyrkan har gemensamt med varandra, och det är på den livslånga resan vi också vill bjuda med dig.

Plats för möten!

Örtagårdskyrkan vill vara en församling av flera livsförvandlande mötesplatser. Vi tror att liv förvandlas i och genom dessa mötesplatser när verkliga möten uppstår med Gud och varandra. ‘Söndagsgudstjänsten’ kl 10:30 är församlingens nav och gemensamma kraftkälla för alla åldrar. Vi firar också gudstjänst i andra former. ‘Skatten’ är barnens gudstjänst. ‘Refill’ heter ungdomarnas gudstjänst.

Men Gudstjänster är inte Örtagårdskyrkans enda mötesplatser. Vi betonar värdet av att mötas i nära vardagsgemenskap och lärjungaskap i små grupper. Dessa kallar vi Cellgrupper. Till sist vill vi att Örtagårdskyrkan skall vara en sociala mötesplats. I dagsläget har vi ett café som är öppet tre vardagar. Vi kallar det Öppen Kyrka.

Vi vill vara

  • Karismatiska –  Vi betonar den helige Andes verk och gåvor.
  • Bibliska – Genom Guds ord möter Gud människan till omvändelse, upprättelse, vägledning och tröst.
  • Baptistiska – Dopet är en Guds gåva till syndernas förlåtelse som möts av människans svar i tro och utgör en del av vägen in i församlingens liv och gemenskap.
  • Liturgiska – I Gudstjänsten vill vi uttrycka den tro som förts vidare av den kristna församlingen genom historien och samtidigt förvalta detta arv genom att kreativa uttryck för och förnyelse av tron.
  • Diakonala – Församlingen vill tjäna medmänniskor. Diakonin innefattar hela människan och alla åldrar.

(En mer utförlig beskrivning finns i vår Församlingsordning)